Politika kakovosti

Politika kakovosti

Sistem politike kakovosti je organiziran in certificiran v skladu s standardom ISO-9001:2015. Organiziranost podjetja je določena s poslovnikom, s tem da vodenje kakovosti obsega vse nivoje poslovanja - razvoj, proizvodnjo, nabavo in prodajo.

 

Podjetje TRIVAL ANTENE zagotavlja poslovno uspešnost predvsem s proizvodnjo in prodajo anten, antenskih stebrov in antenskega pribora za vojaške in druge profesionalne komunikacije.

 

Za vse zaposlene v podjetju je uresničevanje zasnove zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh obveznost, ki vključuje vsa področja našega delovanja. Izpolniti in preseči pričakovanja kupcev glede kakovosti naših proizvodov in storitev je bistvo naše filozofije. Ta pristop vgrajujemo v vse faze naših poslovnih aktivnosti, saj želimo za zadovoljevanje zahtev naših kupcev organizirano vključiti vse dejavnike.

 

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti je za nas pravilo; kakovost se ne nanaša samo na proizvode ampak storitve v celoti. Vključene so tako predprodajne kot poprodajne aktivnosti.

 

Naša osnovna izhodišča kakovosti so:

- delati brez napak, saj je kakovost načrtovana

- stalno izboljševanje stopnje kakovosti proizvodov in storitev, kar je naloga vseh zaposlenih, od vodji do izvajalcev

- vsako pomanjkljivost ali neskladnost je vsak dolžan sporočiti nadrejenemu

- vsak zaposleni odgovarja za kakovost svojega dela, ki ga mora opraviti pravilno in pravočasno v smislu izpolnjevanja zahtev in pričakovanj kupca / kupca

- izboljševanje pogojev dela, izobraževanje in stalno usposabljanje vseh zaposlenih

- nenehno izboljševanje sistema vodenja in delovanja

- izpolnjevanje zakonskih zahtev (varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, …)

 

Vsa naša prizadevanja uvajanja koncepta zagotavljanja celovite kakovosti lahko strnemo v naslednje cilje:

- rast in razvoj podjetja

- zadovoljstvo kupcev

- zadovoljstvo zaposlenih

- ekonomska uspešnost

- partnerski odnos z dobavitelji,

- varovanje okolja.

 

Vsi zaposleni na teh področjih stalno izpopolnjujejo in prizadevno uresničujejo zastavljene cilje. V okviru svojih nalog in odgovornosti je vsak zaposleni odgovoren za kakovost svojega dela. Vsi zaposleni morajo še posebej razvijati naše primerjalne prednosti, kot so:

- fleksibilnost: v največji možni meri pripravljenost ugoditi kupčevim posebnim zahtevam po obliki, roku dobave, ceni, itd.

- odzivnost: prizadevanje po ohranjanju hitrega odzivnega časa; takojšnji odgovor je izjemno pomemben pri pridobivanju predvsem novih kupcev

 

S politiko kakovosti so seznanjeni vsi zaposleni, na voljo pa je tudi zainteresiranim stranem in na spletni strani.

 

 

 

Kontaktirajte nas

TRIVAL ANTENE d.o.o., Gorenjska cesta 25, 1234 Menges, SLOVENIA, EU
TEL: +386-1-8314-396, FAX: +386-1-8313-377, EMAIL: info@trivalantene.si

Več kontaktov